Om leasing
Her finder du en beskrivelse af leasing. Derudover nogle overvejelser du kan gøre når du overvejer om du vil lease eller eje et køretøj
OM LEASING GENERELT

Her finder du en beskrivelse af de rammer, som gælder for leasing af køretøjer hos Carnomy. Finder du ikke svar på dine spørgsmål, kan du måske finde svar under vores FAQ. Du er naturligvis altid velkommen til ringe, sende en mail, eller udfylde kontaktformen.

Leasing er en finansieringsform, som overordnet kan deles op i to typer; operationel leasing og finansiel leasing, hvor Carnomy udelukkende udøver finansiel leasing. Derfor vil nedenstående kun omhandle finansiel leasing. Dog er der mange sammenfald mellem de to typer.

Finansiel Leasing er en finansieringsform og et alternativ til køb på kredit. En af de grundlæggende forskelle på køb på kredit og leasing er, at en leasingaftale ikke er underlagt hverken købeloven eller kreditaftaleloven, da der ikke er tale om et køb. Derimod gælder de vilkår, som står angivet i leasingaftalen. Derudover ejer leasingselskabet køretøjet, mens kunden (leasingtageren) har brugsretten til køretøjet.

Kundens betalinger i leasingaftalen omfatter en engangsydelse og en række månedlige ydelser afhængig af leasingperiodens løbetid. Derudover hæfter kunden for køretøjets restværdi.

Restværdien er en vurdering af køretøjets markedsværdi ved udløb af leasingaftalen. Med andre ord, et skøn på den pris køretøjet kan sælges for. Restværdi kan opfattes som restgæld ved køb på kredit.

Ved udløb af leasingperioden skal køretøjet sælges. Kunden har ret, men ikke pligt, til at anvise en tredjemand som køber. Køberen skal være en forhandler, et auktionshus eller en anden momsregistreret virksomhed. Indbringer køretøjet mindre end restværdien hæfter kunden for differencen.

Ved indgåelse af en leasingaftale overdrager Carnomy fordele og risici ved køretøjet til kunden, ligesom at man ved køb på kredit også selv har risikoen på sit køretøj. Risiciene er fx buler, reparationer og køretøjets værdi ved salg. Til kompensation herfor overdrager Carnomy sine beføjelser i forhold til leverandøren, i form af evt. reklamationsret og garanti, til kunden.

PERIODEVIS BETALING AF REGISTRERINGSAFGIFT (”FLEXLEASING”)

Finansiel leasing har fået tilnavnet flexleasing efter, at registreringsafgiftslovens § 3b har givet leasingselskaber mulighed for at indregistrere personkøretøjer på baggrund af en periodevis betaling af registreringsafgiften, svarende til at kun en andel af registreringsafgiften betales. Resultatet er, at du får adgang til en billigere finansiering af biler og motorcykler.

Afhængig af køretøjets alder og leasingperiode, betales følgende afgiftssatser af den fulde registreringsafgift:

  1. For køretøjer under 3 måneder betales 2% pr. måned
  2. For køretøjet mellem 3-36 måneder betales 1% pr. måned
  3. For køretøjet over 36 måneder betales 0,5% pr. måned

Som det fremgår, opnås den laveste afgiftssats når køretøjet er ældre end 36 måneder, regnet fra køretøjets første indregistreringsdato.

Dertil skal lægges en forrentning af den andel af registreringsafgiften der ikke betales. Find den gældende rentesats under FAQ.

SKAL JEG LEASE?

Er du i tvivl, om du skal lease eller eje, er her nogle forskellige overvejelser.

Hvad er den billigste finansieringsform

Som hovedregel skal man vælge finansieringsform ud fra køretøjets værditab. Er der tale om et køretøj med et stort værditab, er leasing den billigste finansieringsform.

Ønsker du at lave en mere nøjagtigt udregning, skal du sammenligne omkostningerne for en given periode. Overstiger udgifterne ved ejerskab leasingydelserne, skal du lease.

Ved ejerskab skal du danne dig et indtryk af værditabet, som forskellen mellem købs- og salgspris, samt finansingsomkostningerne og evt. leveringsomkostningerne. Købsprisen kender du, men salgsprisen må du skønne dig til, hvilket kan være vanskeligt. Finansieringsomkostningerne til banken omfatter renter, gebyrer og tinglysningsafgift (1.660 kr. + 1,5% af hovedstolen). Leveringsomkostninger beløber sig i gennemsnit til 3.650 kr. ifølge FDM.

Ved leasing skal du beregne summen af leasingydelserne i perioden. Derudover skal du forholde dig til om restværdien er realistisk. Vurderer du, at køretøjet ikke kan sælges til restværdien, skal du medregne denne difference. Under auktioner i menuen finder du de højeste bud opnået på auktion for et bredt udvalg af bilmodeller inden for de seneste tre måneder.

Risiko

Der kan være andre argumenter end de direkte finansieringsomkostninger, som kan være afgørende for din beslutning om leasing eller ejerskab med fuld afgift.

Skulle regeringen igen beslutte, som det skete d. 20. november 2015, at reducere registreringsafgiften, forringes værdien af køretøjer med fuld afgift. Værdien af leasingkøretøjer er upåvirket, da de er uden afgift. Din leasingydelsen vil fortsætte upåvirket indtil udløb af leasingperioden, da den forholdsmæssige registreringsafgift er betalt for perioden. Ønsker du at forlænge leasingperioden vil din leasingydelsen falde, svarende til det nye niveau for den forholdsmæssige registreringsafgift.

Køretøjer med lav efterspørgsel

Køretøjer med lav efterspørgsel kan være svære at sælge på et lille marked som det danske. Er køretøjet derimod uden afgift, kan den sælges på markedet udenfor Danmark, med større efterspørgslen.

Ønsker man at eksportere køretøjet med henblik på at få registreringsafgiften retur, skal det foregå efter SKAT’s regler for eksportgodtgørelse. Vær opmærksom på, at SKAT fratrækker 15% af afgiften, dog minimum 8.500 kr. for personbiler og minimum 4.500 kr. for motorcykler.

Sæsonkøretøjer

Ønsker du at lease et sæsonkøretøj, som fx en cabriolet eller en motorcykel, kan der være en væsentlig besparelse at opnå, idet der kun betales forholdsmæssig registreringsafgift for den del af året som køretøjet er indregistreret.